Zajęcia w ramach czesnego

 

Oferujemy:

- Profesjonalną opiekę w godzinach 7.00 - 17.00.

- Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze (uwzględniające realizację założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego).
- Uatrakcyjnienie zajęć nowatorskimi metodami (metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metoda aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss, rytmika Carla Orffa, ćwiczenia metodą Rudolfa Labana, "Dziecięca matematyka" Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej).

- Codzienną profilaktykę logopedyczną.

- Język angielski.

- Język rosyjski.

- Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.

- Zajęcia logorytmiczne.

- Indywidualne zajęcia z logopedą.

- Zajęcia z psychologiem.

- Religię w grupach 4, 5 i 6 - latków.

- Zajęcia umuzykalniające.

- Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

- Cykliczne zajęcia z Sensoplastyki ®.

- Wyjścia do Biblioteki Barwnej, Multicentrum, Straży Pożarnej, lokalnej gazety, schroniska "AZYL", itp.

FikuMiku Biała Podlaska